Operativní leasing na nemovitost

Život každého člověka je plný hezkých chvil. Můžeme se ale dostat i do nepříjemných situací, kdy potřebujeme větší finanční hotovost nebo z důvodu exekuce či insolvence hrozí dražba nemovitosti. V zásadě vše funguje tak, že nemovitost (byt či rodinný domek) od klienta odkoupí leasingová společnost, klient nemovitost může i nadále užívat a leasingové společnosti bude platit za pronájem. Poté, kdy se situace zlepší, může si klient odkoupit nemovitost zpět. Klientem se může samozřejmě stát pouze vlastník nemovitosti. Podmínkou je i to, že odhadní cena nemovitosti nemůže být nižší než požadovaná částka.

Kalkulace

Při dojednávání zpětného leasingu nemovitostí je důležitý pečlivý individuální přístup. Solidní poskytovatelé se snaží klientovi maximálně vycházet vstříc, s ohledem na možnosti a schopnost klienta platit. Jejich cílem nebývá další prodej nemovitosti, ale zpětný odkup klienta. Vstupují v jednání s exekutory a nabízejí právní pomoc.

Klient může získat částku do maximální výše 70% tržní ceny nemovitosti. Vyřízení zpětného leasingu nemovitosti bývá poměrně rychlé, lze hovořit o několika pracovních dnech.

Odhad ceny nemovitosti

Prvním krokem je převedení vlastnických práv k nemovitosti na investora. To se děje na základě kupní smlouvy. Ze získaných finančních prostředků se v první řadě hradí dluhy, příp. exekuce, spojené s danou nemovitostí, dále pak jiné závazky klienta a zbývající částku může klient využít pro svou potřebu. Dodrží-li klient podmínky splácení, má záruku, že získá svoji nemovitost zpět, bez exekucí a dalších požadavků třetích stran. Právo na zpětný odkup nemovitosti je dáno za předem dohodnutých podmínek a za dohodnutou cenu.

Zpětný leasing nemovitosti https://lightfinance.cz/operativni-leasing-na-nemovitost/ může v nesnázích významně pomoci, zvláště pak v případech, kdy banky již nejsou schopny ani ochotny pomoci.