Jak se staví mobilheim

Máte představu, jak vypadá konstrukce obytného přívěsu za automobil a jaká je výroba mobilních domů Top-mobilnidomy? Tak v podstatě víte, jak vypadá konstrukce mobilheimu. Ono mobilheim, není nic jiného, než takový přerostlý caravan. Základem je poměrně masivní podvozek. Mobilheim nikdo nebude s sebou tahat na dovolenou, převáží se na valnících a až na místo ustavení se dopravuje většinou za traktorem. Proto se nemusí šetřit na váze. Důležitá je tuhost podvozku. Na podvozek je mobilheim umístěn až po smontování. Nejtužší a nejpevnější část produktů je podlaha.

V prázdném mobilheimu

Společně s pevným podvozkem tuhá podlaha zajistí, že se s mobilheimem dá manipulovat, aniž by docházelo k nějakým poškozením na interiéru či exteriéru objektu. Podlaha má zároveň velice důležitý cíl, odizolovat mobilheim od chladu, který se pod ním drží po celý rok. Podlaha je tedy velice dobře izolována a jen průchody pro odpady její celistvost narušují. K podlaze jsou připevněny hlavní trámy nosné konstrukce. Ta tvoří příhrady, jednotlivé bloky jsou vyplněny izolační hmotou, tak, že na pohled tvoří celistvou plochu. V této konstrukci se pamatuje na stavební otvory, okna a dveře. Z vnější strany hotové konstrukce se přidává vrstva izolace tvořené povětšinou z polystyrenových desek. Síla izolace se určuje podle toho, k čemu se předpokládá, že mobilheim bude sloužit. Celková síla stěny může dosahovat i přes 20 cm.

Ložnice

Z vnitřní strany se interiér obkládá sádrokartonovými deskami. Pomocí sádrokartonu se vevnitř interiérů staví i oddělující příčky. Každý mobilheim má rozděleny místnosti na obytnou plochu, ložnice, případně další pokoje, kuchyni a sociální zařízení. Právě tyto místnosti oddělují zmíněné příčky. Stěny a příčky ukrývají rovněž veškeré kabeláže. Elektrické rozvody, antény, vodoinstalaci, případně rozvody plynu. Plyn se využívá jako varianta k topení a pro vaření.