Nezapomenutelné zážitky


Aby byly Å¡kolní výlety tím, na co žáci jen tak nezapomenou, musí být dobÅ™e naplánované a perfektnÄ› zorganizované. Jestli i uÄitelé touží po klidu a dÄ›sí se toho, že na vÅ¡echno budou sami, tak jejich obavy nejsou namístÄ›. RIKITAN je tu s nimi. Respektive spousta zkuÅ¡ených průvodců, kteří se o celou akci dokonale postarají. PÅ™ipraví pro žáky zajímavý program a budou se jim vÄ›novat ve dne v noci. Takový pobyt bude pro žáky zábavný i pouÄný souÄasnÄ› a pro uÄitele naprosto nenároÄný. Taková akce pomůže stmelit kolektiv a pÅ™inese spoustu spoleÄných zážitků, na které se nezapomíná.

Stoprocentní servis

Moderní Å¡kolní výlety to jsou akce, které myslí nejen na žáky ale i na uÄitele. Myslí na to, aby se žáci dobÅ™e bavili a uÄitelé si příjemnÄ› odpoÄinuli. Celý pobyt může být perfektnÄ› naplánovaný a program dokonale propracovaný. Takový stoprocentní servis jsou schopni zajistit dobÅ™e proÅ¡kolení průvodci, kteří potÅ™ebám a přáním dÄ›tí každého vÄ›ku dobÅ™e rozumí a pracovat s nimi je baví. Zabaví je nejen ve dne, ale postarají se o nÄ› i v noci. Takové služby ocení jak uÄitelé, tak i žáci. Průvodci jsou pro vÅ¡echny opravdová výhra.