Jak se naučit správně rozhodovat?

Možná máte někdy pocit, že vaším povahovým rysem musí být buďto schopnost rychle se rozhodovat anebo že jste přirozeně váha, která si věčně ne a ne vybrat. A že neexistuje nic mezi tím. Opak je pravdou. I schopnost správně se rozhodovat je dovednost, kterou můžete z nuly vytrénovat na maximum, až do té míry, že vás to opravdu překvapí.

nerozhodná žena

Žádný učený z nebe nespadl, proto nečekejte, že po pár trénincích budete schopni činit rozhodnutí ohledně životních změn z minuty na minutu. Schopnost rozvážného ale správného a efektivního rozhodování neznamená být impulzivní a jednat zbrkle. Je to primárně o zhodnocení všech pro a proti a také všech možný důsledků dané situace. Ale více se už brzy dozvíte v následujícím přehledu:

1.       Prioritizace

Nejprve je potřeba si uvědomit o problému jaké důležitosti se tu vlastně bavíme. Jak moc zásadní bude náš verdikt? Jak moc tento problém ovlivňuje náš život, jak je pro nás důležitý? Jak ovlivní naše okolí?
komiksový rozhovor

2.       Deadline

Kolik času máme na rozhodování? Jak moc musíme spěchat s výsledkem? Je potřeba uvědomit si co chceme během několika minut, nebo máme na přemýšlení celého týdny nebo dokonce měsíce? Určení deadlinu pro konkrétní rozhodovací proces nám umožní lépe si rozplánovat následující kroky.

3.       Seznam všech možností

V rámci tohoto procesu se nemusí jednat zpravidla o nějaké dilema. Variant řešení a konečných výsledků může být klidně deset. Je však potřeba si je načrtnout ještě před samotným uvažování o detailech každého z nich. Udělejte si výčet všech možností, jak se můžete rozhodnout – abyste věděli, z čeho si potom budete vybírat.

4.       Výsledek každé možnosti

Vezměte si seznam vašich možností a nad každou z nich se zamyslete do hloubky. Zkuste si v duchu představit její dopad na váš život. Na život vašich blízkých. Na vaši budoucnost. Co se může stát, když se rozhodnete pro variantu A, co když pro B a pro C? Buďte ochotni fantazírovat, vy nejlépe znáte svůj život a proto zkuste alespoň odhadovat, co by se mohlo z jednotlivých možností vyklubat.

5.       Pro a proti

Starý dobrý seznam pro a proti. Opět bude potřeba učinit toto zhodnocení u každé možnosti. Teď, když už známe její výsledky, měla by to být hračka.

6.       Seřazení od nejlepší po nejhorší

Už vám nezbývá než učinit potřebný výsledek všech možností po jejich důkladném zvážení. Sestavte si seznam a vezměte tu variantu, která vám vyjde jako nejlepší, za konečnou. Když se při nejhorším něco nepovede, vždycky budete mít po ruce mnoho záložních řešení.