Máte eshop? Posviťte si na podmínky

Obchodní podmínky jsou důležitým podkladem pro uskutečnění obchodu na dálku. Představují základní dokument upravující vzájemné vztahy obchodních partnerů. Tedy vás na straně prodejce zboží či služby a nakupujícího, který sedí právě teď u monitoru a vybírá si zboží nebo službu z vaší nabídky.
Povinnost seznámit nakupujícího se zněním obchodních podmínek
Obchodní podmínky musí být zveřejněny na stránkách vašeho eshopu přehledným a jasným způsobem. Měly by být proto přístupné přímo z hlavní stránky eshopu. Zákazník musí být informován o zásadních náležitostech uzavírané obchodní smlouvy ještě před odesláním objednávky.ruce vybírající zboží na tabletu.jpg
Zároveň také musíte zajistit souhlas zákazníka s tím, že vaše obchodní podmínky přečetl, porozuměl jim a souhlasí s nimi. K tomu se nejčastěji využívá zaškrtávací políčko v objednávkovém formuláři. Nezapomeňte také k příslušnému políčku nahrát hypertextový odkaz na aktuální znění podmínek.
Ochrana osobních údajů po květnu 2018
Před datem účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů v roce 2018 bývala součástí obchodních podmínek eshopů standardně také problematika ochrany osobních údajů. Toto řešení však dnes již díky platnosti nového nařízení není možné. Ochrana osobních údajů musí být samostatným dokumentem. Zákazník tak musí před učiněním objednávky potvrdit nejen samotné obchodní podmínky, ale také formulář GDPR. blondýnka u PC.jpg
Povinnost dodat obchodní podmínky v textové podobě
Textová podoba obchodních podmínek musí být opakovaně zobrazitelná a uchovatelná. Samotný hypertextový odkaz na webovou stránku tedy nestačí. Takové podmínky totiž mohou být v čase měněny. Proto se jako optimální řešení jeví přiložení textového dokumentu v podobě PDF souboru do přílohy emailu potvrzujícího objednávku. Tím bude povinnost dodat obchodní podmínky tak, aby nemohlo dojít k dodatečné změně, splněna.