Pomoc je na internetu

Lidé se musí dokázat zorientovat v mnoha různých záležitostech. A mezi těmito by měly být nesporně i záležitosti týkající se jejich mezd. Každý člověk by tedy měl určitě včas vědět, kolik si vydělá, pokud se stane něčím zaměstnancem. A to proto, že se za takto získané peníze obvykle žije, a kdyby si člověk nevydělal dost, znamenalo by to pro něj třeba i zásadní existenční problémy.

Lidé by si tedy měli umět výplatu spočítat. Ne proto, že by to snad jejich chlebodárce, tedy zaměstnavatel, neuměl, ale proto, že zaměstnavatelé zpravidla nahlížejí na otázku mezd jinak než zaměstnanci. A to by mohlo často vést k nepochopení a nedorozuměním, o finančních problémech ani nemluvě.

eura vějíř

Když se dohaduje zaměstnavatel s uchazečem o práci na podmínkách pracovního poměru, obvykle tu padne i cifra týkající se výše mzdy. Jenže zaměstnavatel vcelku pochopitelně nabízí mzdu hrubou. Tedy to, kolik utratí za zaplacení svého zaměstnance. Jenže to pochopitelně není pro zaměstnance zase až tak relevantní. Zaměstnanec potřebuje znát především svoji mzdu čistou, tedy to, kolik dostane. A celou hrubou mzdu nedostane nikdy.

Rozdíl mezi nabízenou hrubou a skutečně vydělávanou čistou mzdou pramení z toho, že se tu strhává z hrubé mzdy daň z příjmu a zdravotní a sociální pojištění. Což činí čistou mzdu, tedy zaměstnancovu výplatu, znatelně nižší. A když s tím zaměstnanec nepočítá, protože o tom možná ani neví, může být nemile zaskočen. A může se stát, že už se svou výplatou nezvládne financovat své životní potřeby a bude strádat.

eura finance

A aby k tomu nedocházelo, spočítá člověku to, co je pro něj nejdůležitější, tedy to, čemu se říká čistá mzda kalkulačka vyvěšená na internetu.

Ten, kdo si usmyslí, že si tímto způsobem svoji čistou mzdu vypočítá, má jistotu, že může kdykoliv zjistit, kolik při své hrubé mzdě vydělá čistého. A ví tak, jak bude žít, kdy takovou pracovní nabídku vezme.