Proč je požár elektrického automobilu takový problém?


Každý z nás pravdÄ›podobnÄ› zaznamenal ve zprávách, aÅ¥ už v novinách, na internetu Äi v televizi, případ požáru elektrického automobilu. Podle toho, co se v nich tvrdí, by se zdálo, že je podstatnÄ› vÄ›tší problém, když zaÄne hoÅ™et elektromobil, než když vzplane auto s klasickým spalovacím motorem.

 

koupě elektrického automobilu

 

A je pravdou, že tomu tak je. Elektrický automobil totiž nelze jen tak uhasit, neboÅ¥ lithiové baterie a další souÄásti by pÅ™i každém pokusu jen zvýšily teplotu a celá situace by se zhorÅ¡ila. Jedinou možností je zde nechat vozidlo, aby samo dohoÅ™elo, a dávat pozor, aby od nÄ›j nechytlo i nÄ›co jiného. To v podstatÄ› znamená, že bude kompletnÄ› zniÄené.

 

Naproti tomu, pokud zaÄne hoÅ™et klasický vůz, situace není vÄ›tÅ¡inou až tak vážná. Pokud oheň chytneme již v zaÄátku, můžeme jej dokonce i sami uhasit. JistÄ›, auto se stane nepojízdným, avÅ¡ak pokud vÅ¡e dobÅ™e dopadne, lze jej pomÄ›rnÄ› snadno opravit. To se u toho elektrického stát nemůže.

 

nový elektrický vůz

 

Je tedy jasné, že pÅ™i požáru elektromobilu vznikne mnohem vÄ›tší Å¡koda. Proto jsou také tyto případy tolik medializovány. To vÅ¡ak vede k domnÄ›nce, že tento typ automobilů zaÄne hoÅ™et mnohem ÄastÄ›ji, než ty klasické. Statistiky nám pÅ™itom ukazují, že tomu tak není. Oba typy mají zhruba stejnou pravdÄ›podobnost vzniku požáru.

 

RozhodnÄ› toto není důvod elektrické automobily odmítat. Ano, tato technologie jeÅ¡tÄ› není dokonalá, avÅ¡ak v souÄasnosti již nejsou o tolik horší, než ty se spalovacím motorem. Navíc se neustále vylepÅ¡ují, takže je velmi pravdÄ›podobné, že ty elektrické klasický typ bÄ›hem nÄ›kolika let zcela pÅ™edstihnou.

 

Pokud tedy odmítáte elektromobil kvůli možnosti požáru, není potÅ™eba se bát. Je stejnÄ› pravdÄ›podobné, že vám vzplane vaÅ¡e stávající auto. AvÅ¡ak na druhou stranu, pokud nový vůz nepotÅ™ebujete zrovna nutnÄ›, je rozhodnÄ› dobré si poÄkat, až se celý systém vylepší. RozhodnÄ› to totiž nebude dlouho trvat.